NAWA ogłosiła listę rankingową w naborze 2019 Programu Lektorzy. W wyniku procedury rekrutacyjnej prawie do 100 zagranicznych ośrodków akademickich współpracujących z NAWA wyjadą najlepsi lektorzy, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce. Profesjonalizm i zaangażowanie skierowanych lektorów będzie gwarancją skutecznej realizacji celów Agencji związanych z upowszechnianiem języka polskiego poza granicami kraju.

Lista rankingowa dostępna jest w zakładce Program Lektorzy/Informacje dla wnioskodawców. Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z wynikami.

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

  • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego,
  • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii,
  • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny.

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, lektorzy języka polskiego z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Więcej informacji na temat Programu znajduje się tutaj.

© Monkey Business - stock.adobe.com

Udostępnij