Fundacja Polonium już po raz kolejny zorganizowała wydarzenie „Science: Polish Perspectives (PSS), którego celem jest integracja polskich naukowców rozproszonych na świecie, oraz umożliwienie im wymiany idei a docelowo utworzenie platformy współpracy. W tym roku konferencja odbyła się w dniach 8-9 listopada w Cambridge. NAWA była partnerem strategicznym wydarzenia.

Na miejscu pojawiła się nasza delegacja. Przeprowadziliśmy warsztat pt.: „Grants you are invited to! Workshop on the NAWA grants application process”, w którym uczestniczyły osoby pracujące naukowo na zagranicznych uczelniach. Dodatkowo byliśmy obecni na stoisku prezentując naszą ofertę. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 polskich i zagranicznych naukowców, doktorantów i studentów. Z dużym zainteresowaniem spotkał się program Polskie Powroty oraz krótkie mobilności w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.  

Udostępnij