W dniu 2 lipca br. w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej odbyła się wizyta delegacji nigeryjskiej na szczeblu wiceministra.

Delegację przyjęły dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA, oraz dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora NAWA.

W ramach spotkania przewodniczący delegacji nigeryjskiej Pan Aduda Gabriel Tanimu opowiedział o potencjale Nigerii jako rynku edukacyjnego (ponad 200 mln ludności, z czego ok. 70 mln to młodzież w wieku 15 – 25 lat) oraz wyraził zainteresowanie zacieśnieniem współpracy pomiędzy Polską a Nigerią. Delegacji towarzyszyła Pani Joanna Tarnawska, Ambasador RP w Nigerii.

Podczas prezentacji przygotowanej na spotkaniu gościom przedstawiono m.in. NAWA jako instytucję i miejsce Agencji w krajobrazie instytucjonalnym polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, programy stypendialne (w tym program wspierające naukę i promocję języka polskiego), problematykę uznawalności świadectw i dyplomów nigeryjskich w Polsce.

Goście wyrazili zadowolenie z coraz większej liczby wnioskodawców i stypendystów NAWA z Nigerii, zwłaszcza w programach Banach NAWA i Ulam NAWA.

 

Delegacja Nigeria

Udostępnij