Doskonalenie kompetencji językowych, cykle seminariów i warsztatów w tym językowo-logopedycznych, spotkania międzykulturowe – znamy już wyniki naboru w programie Promocja Języka Polskiego.

NAWA rozstrzygnęła trzecią edycję programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie  na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej, otrzyma 16 projektów spośród 30 złożonych wniosków. W gronie tegorocznych beneficjentów znalazły się uczelnie i instytuty, do których należą: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Większość wyróżnionych projektów realizowana jest z zagranicznymi partnerami. W tym roku po raz pierwszy w ich gronie znalazły się uniwersytety z Irlandii, Grecji oraz Turcji. Przykładowo, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk projekt pt. „Geopolonistyka – wirtualny most pomiędzy kulturami” będzie realizował aż z trzema partnerami: z Litwy, Ukrainy oraz Włoch. Ciekawą propozycją jest także projekt realizowany przez UKSW z Uniwersytetem Wiedeńskim pt. „Listy Zbigniewa Herberta i Karla Dedeciusa jako generator innowacyjnych działań na rzecz popularyzacji języka i literatury polskiej w obszarze niemieckojęzycznym”.  Ponadto na liście instytucji, które wejdą we współpracę z polskimi instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego, znalazły się m.in. uniwersytety z Chin: Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych; z Włoch: Instytut Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych Uniwersytetu ""Sapienza" ,L’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"; z Austrii - Uniwersytet Wiedeński czy z Czech - Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu.

Lista projektów, które otrzymały finansowanie 

Celem programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. W

Więcej informacji o programie

Udostępnij