Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła trzecią edycję programu Polskie Powroty. Do pracy naukowej w Polsce z zagranicy powróci trzynastu naukowców m.in. z uniwersytetów w Oxfordzie, Princeton czy Narodowych Instytutów Zdrowia w USA.

W trzeciej edycji programu Polskie Powroty złożono 60 poprawnych formalnie wniosków z 16 krajów. Najwięcej wniosków dotyczyło powrotu naukowców do Polski z Wielkiej Brytanii (18), Stanów Zjednoczonych Ameryki (15) i Niemiec (7). Pozostali naukowcy zgłaszali chęć powrotu z: Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Włoch. Co zachęca naukowców do powrotu na polskie uczelnie?

- Program Polskie Powroty daje naukowcom szansę na samodzielność naukową, na kilkuletnią pracę nad własnym projektem badawczym ze stworzonym przez siebie zespołem. Niewątpliwie zachętą są też warunki finansowe, jakie oferuje NAWA po powrocie do kraju. Wynagrodzenie powracających naukowców jest porównywalne z otrzymywanym w zagranicznych ośrodkach - mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zespół ekspertów NAWA wyłonił do finansowania 13 najlepszych projektów powracających naukowców z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii. Będą oni na polskich uczelniach realizowali projekty z nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk medycznych i o zdrowiu oraz nauk społecznych. NAWA sfinansuje wynagrodzenie naukowców przez okres 3-4 lat, wynagrodzenie ich zespołów badawczych oraz dodatkowo koszty przeprowadzki i adaptacji miejsca pracy. Łączna kwota finansowania z NAWA to ponad 24,5 mln zł. Ponadto siedem projektów naukowych jest rekomendowanych do aplikowania i otrzymania grantu startowego (tzw. komponent badawczy) z Narodowego Centrum Nauki (NCN)  na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarcie naboru wniosków na finansowanie "komponentów badawczych" stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w trzeciej edycji Polskich Powrotów. Do NCN można składać wyłącznie wnioski zakwalifikowane do finansowania w programie. Szczegóły naboru wniosków znajdują się na stronie NCN.

- Projekty realizowane w ramach programu Polskie Powroty, posiadające komponent badawczy, będą uwzględniane w ewaluacji jakości jednostek naukowych w zakresie oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – mówi dr Grażyna Żebrowska.

Najwięcej naukowców w ramach trzeciej edycji Polskich Powrotów powróci na Uniwersytet Warszawski (5 osób). Pozostali badacze swoją pracę naukową kontynuować będą na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Dotychczas do kraju w ramach Polskich Powrotów powróciło 40 naukowców. Pracują oni na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Naukowcy, korzystając z zagranicznych kontaktów, budują międzynarodowe zespoły badawcze, współpracują z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, publikują artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach z afiliacją polskiej uczelni oraz są zdobywcami prestiżowych międzynarodowych grantów, takich jak granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC),  Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) granty z programu „Horyzont 2020”. Zdobywają także granty z Narodowego Centrum Nauki.

– Powracający naukowcy w pełni wykorzystują zdobytą za granicą wiedzę i doświadczenie. Beneficjantami programu są więc zarówno naukowcy, jak i uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, które ich przyjmują. Naukowcy mają dobre warunki na realizowanie własnych pomysłów badawczych, a polskie ośrodki naukowe wzmacniają swój potencjał naukowy, pozycję i rozpoznawalność na świecie – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Wyniki naboru

Udostępnij