W czasie, gdy czekamy na wyniki piątej edycji programu Polskie Powroty, dającego polskim naukowcom możliwość przyjazdu z zagranicy i zatrudnienia w polskich jednostkach naukowych, odbyło się spotkanie laureatów poprzednich odsłon tego programu. Są wśród nich uznani naukowcy z doświadczeniem w pracy w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Szwajcarii, Danii, Hiszpanii, Japonii czy Australii.

Spotkanie było okazją, by w nieco mniej formalnej atmosferze naukowcy mogli nie tylko poznać się, ale także wymienić się doświadczeniami z pracy w różnych zakątkach świata i polskich instytucjach zatrudniających. W rozmowach podkreślano, że Polskie Powroty to program, który otwiera przed naukowcami ogromne perspektywy, czego dowodem jest fakt, że wśród laureatów projektu są polscy uczeni z University of Oxford, King’s College London czy Yale University, które zamienili na uczelnie i instytuty naukowo-badawcze w Polsce.

- Polskie Powroty to pogram, w którym zyskują zarówno uczeni, jak i zatrudniające ich jednostki. Ci pierwsi na realizowanie własnych pomysłów badawczych zyskują warunki na poziomie porównywalnym z tym, jakie mieli w zagranicznych ośrodkach. I nie chodzi tylko o kwestie wynagrodzenia, ale także np. możliwość utworzenia własnej grupy badawczej. Z kolei polskie uczelnie i jednostki naukowo-badawcze wzmacniają swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Naukowcy wskazali, że program – poza możliwością powrotu do Polski i dzielenia się w polskim środowisku naukowym doświadczeniem i kontaktami zdobytymi zagranicą – stwarza warunki do awansu zawodowego. Podczas spotkania podkreślano także, że w porównaniu do niektórych krajów i obowiązujących w nich systemów pracy naukowej, program Polskie Powroty tworzy stabilniejsze warunki zatrudnienia.

Poruszano również kwestię coraz większej rozpoznawalności marki programu Polskie Powroty, a ponadto podzielono się doświadczeniami z procesu budowania zespołów naukowych. Co ciekawe, podkreślano możliwości kontynuowania ich działalności – również po zakończeniu realizacji projektów.

- Wierzymy, że takie wydarzenia jak spotkanie uczestników programu Polskie Powroty, umożliwiają naukowcom dzielenie się własnym doświadczeniem oraz nawiązywanie współpracy w ramach swoich naukowych działalności – dodaje
dr Grażyna Żebrowska.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia na polskich uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych. W jego ramach sfinansowane zostają: wynagrodzenie powracającego naukowca wraz z kosztami pracodawcy, wynagrodzenia dla członków grupy projektowej wraz z kosztami pracodawcy, koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy. Dzięki współpracy NAWA z Narodowym Centrum Nauki dostępny jest również komponent badawczy, czyli grant startowy przeznaczony na koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych.

WL1 1047

WL1 1201

 

 

WL1 1219

 

WL1 1226

 

WL3 5513

 

WL3 5833

 

 

Udostępnij