19 listopada NAWA uczestniczyła w VI Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji w Paryżu. „Niczego w życiu nie należy się bać, należy tylko to zrozumieć” - tymi słowami Marii Skłodowskiej-Curie Sekretarz Stanu MEiN Włodzimierz Bernacki przywitał uczestników Forum. Zaproszeni goście z Francji i Polski mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat współpracy naukowej w trudnej i złożonej sytuacji kryzysu zdrowotnego, klimatycznego i energetycznego. Minister Bernacki zachęcał do odwagi wkraczania na drogę rewolucji naukowej, a Dyrektor Generalna ds. Badań i Innowacji  MESRI Claire Giry podkreśliła, że Francja pozostaje jednym z głównych partnerów naukowych Polski, o czym świadczą statystyki udziału w programach europejskich i intensywna współpraca w ramach Uniwersytetów Europejskich.

Dwie poranne sesje plenarne były poświęcone współpracy w ramach programu Horyzont 2021-2027, a także najlepszym rozwiązaniom w obszarze zarządzania projektami badawczymi w sektorze energetyki. Dr Zofia Sawicka, zastępca Dyrektora NAWA, uczestniczyła w dyskusji  o narzędziach wzmacniania współpracy naukowej w rzeczywistości post-Covid. Jak podkreśliła dyrektor Sawicka, NAWA oferuje naukowcom szeroki wachlarz grantów mobilnościowych w ramach współpracy bilateralnej, indywidualnych programów stypendialnych i programów dla instytucji. Taka różnorodność oferty daje możliwość podążania za najnowszymi trendami badawczymi nie tylko największym graczom ze świata nauki, lecz również mniejszym jednostkom. Warto zauważyć, że współpraca dwustronna często jest katalizatorem współpracy wielostronnej.

W popołudniowej sesji warsztatowej Biuro Programów dla Naukowców przedstawiło ofertę grantów mobilnościowych i nowe działania NAWA w odpowiedzi na globalne wyzwania. Zainteresowanie wzbudził program Granty Interwencyjne, wspierający współpracę międzynarodową podejmowaną w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze. W poprzedniej edycji programu udało się osiągnąć wyjątkowo krótki czas rozpatrzenia wniosku – średnio było to jedynie 22 dni. François Pradal z Campus France podkreślił wymierne korzyści, jakie przynosi współpraca polsko-francuskich zespołów badawczych w ramach programu PHC Polonium, a Narodowe Centrum Nauki i Polska Akademia Nauk przedstawiły komplementarną do oferty NAWA propozycję programów dla zagranicznych naukowców chcących rozwijać swoją karierę w Polsce.

Udostępnij