NAWA z przyjemnością informuje, że na skutek przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2019 roku wyborów do Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów European University Association Pan Profesor Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego został członkiem sześcioosobowego składu Zarządu. 

EUA to organizacja zrzeszająca ponad 800 uniwersytetów z 48 krajów. Odgrywa ona kluczową rolę w procesie bolońskim i w polityce Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Dzięki ciągłej współpracy z wieloma uczelniami i organizacjami w otoczeniu europejskim i międzynarodowym EUA jest zapewnia możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo w projektach, wydarzeniach i innych działaniach związanych z procesem wzajemnego uczenia się i doskonalenia.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia oraz wyzwań stojących przed nowowybranym przedstawicielem Polski w Zarządzie dostępnych jest na stronie: https://eua.eu/

Udostępnij