Polskie Powroty NAWA to prestiżowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestnicy programu mogą też ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy. Przewidziana jest też pomoc powracającemu naukowcowi w zaadaptowaniu się w nowym miejscu pracy i w kraju. W każdej polskiej jednostce naukowej, która zatrudni naukowca, jeden z pracowników naukowych pełnił będzie rolę tzw. osoby zapraszającej. Jej zadaniem będzie wspieranie powracającego naukowca w realizacji zadań i w poruszaniu się strukturach polskiej jednostki przez cały okres realizacji projektu grantowego.

Ponadto naukowcy, biorący udział w programie Polskie Powroty NAWA, mogą ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Przewidziane są dwie ścieżki ubiegania się o grant NAWA, odpowiednie dla etapu kariery naukowej powracającego naukowca: ścieżka „Młody naukowiec” (Junior scientist) oraz ścieżka „Doświadczony naukowiec” (Experienced scientist).

Więcej informacji o programie

ZŁÓŻ WNIOSEK

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium informacyjnego na temat tegorocznej edycji programu:

 

Udostępnij