Studenci zagraniczni w Polsce 2020 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 26-28 stycznia w Łodzi odbyła się doroczna konferencja Study in Poland „Studenci zagraniczni w Polsce” organizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Politechnikę Łódzką oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP. Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów w środowisku osób zajmujących się na co dzień umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, nauczaniem obcokrajowców, czy marketingiem za granicą.  

Na miejscu obecna była również dyrekcja i pracownicy NAWA, którzy aktywnie brali udział w zaplanowanych sesjach. Dyrektor NAWA Łukasz Wojdyga poprowadził sesję plenarną „Z perspektywy NAWA – best practices w zakresie umiędzynarodowienia nauki”; zastępca Dyrektora NAWA Agnieszka Stefaniak-Hrycko uczestniczyła w panelu „Szkoły doktorskie – szansą na umiędzynarodowienie polskiej nauki?” przygotowanej we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów; kierownik Pionu Programów dla Instytucji Katarzyna Aleksy podjęła dyskusję w temacie obcokrajowców w polskim środowisku akademickim. Malwina Górecka kierownik zespołu ds. promocji szkolnictwa wyższego za granicą uczestniczyła natomiast w panelu zamykającym konferencję, w którym debatowano nad umiędzynarodowieniem w praktyce odnosząc się do problemów, sprawozdań oraz komunikatów.

Wymiana opinii, zaprezentowanie dobrych praktyk oraz zdiagnozowanie problemów i omówienie wyzwań są punktem wyjścia do opracowania mechanizmów, które mogłyby podnieść jakość i efektywność działań mających na celu wzrost umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. I właśnie taki cel przyświecał niemal 300 uczestnikom konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Star” przyznawanych osobom o wybitnych osiągnięciach w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której skład wchodzą główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network. Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

W tym roku według kategorii nagrodzeni zostali:

"Research Star" - prof. Grzegorz Mazurek z Akademii Leona Koźmińskiego

"Teaching Star" - prof. Jacek Szepietowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

"Management Star" - dr Dorota Piotrowska z Politechniki Łódzkiej

"Marketing Star" - Marcin Witkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody specjalne:

"Rising Star" - Wiktoria Herun z Urzędu Miasta Lublin

"Distinguished Star" – nagroda przyznawana dla rektora o szczególnych osiągnięciach w zakresie internacjonalizacji, w tym roku pośmiertnie otrzymał ją prof. Marek Tukiendorf, były rektor Politechniki Opolskiej, były przewodniczące Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

"Public Diplomacy Star" – prof. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagrody "Teaching Star" oraz "Marketing Star" zostały ufundowane przez NAWA.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Cieszymy się, że w naszym środowisku jest tak wiele zaangażowanych w swoją pracę osób. Obserwowanie Waszych działań to dla nas przyjemność i nadzieja na to, że razem osiągnąć możemy jeszcze wiele!

Sesja Dyrektora 3

Sesja Agnieszki

Publicznosc 2

Ssesja Malwiny 3

 

Udostępnij