Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza studentów i młodych pracowników naukowych z krajów byłego ZSRR do aplikowania o Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy - wybitnego polskiego botanika, profesora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, który opracował m.in. preparat torfowy nazywany jego nazwiskiem.

Profesor Tołpa od 1951 roku był organizatorem wyodrębnionej z Uniwersytetu Wyższej Szkoły Rolniczej i Wydziału Rolniczego. W latach 1951-1954 sprawował funkcję pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (dzisiejszego Uniwersytetu |Przyrodniczego we Wrocławiu). Przez wiele lat był aktywny w Międzynarodowym Towarzystwie Torfowym, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego (1970-1974). Był członkiem wielu Komitetów PAN, Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Angażował się w sprawy ochrony przyrody na terenie Bagien Biebrzańskich i w Karkonoskim Parku Narodowym.

Stypendia im. Profesora Stanisława Tołpy przyznawane są dla:

 • studentów pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR, podejmujących studia dzienne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
 • młodych pracowników naukowych – w wieku do lat 35 – będących obywatelami państw byłego ZSRR, na realizację krótkoterminowych – do 3 miesięcy staży naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wysokość stypendiów, roczny limit przyjęć na studia oraz limit miesięcy stażowych na dany rok akademicki,ustala Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zasady kwalifikacji kandydatów na stypendium studenckie:

 1. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy może otrzymać tylko ten kandydat, który wcześniej zostanie zakwalifikowany na studia.
 2. Kandydat ubiegający się o stypendium studenckie winien:
 • wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego, potwierdzonymi przez Konsulat RP,
 • załączyć opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania,
 • złożyć za pośrednictwem Konsulatu RP podanie o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek studiów dziennych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
 1. Wstępną kwalifikację kandydatów – z uwzględnieniem limitu przyjęć na dany rok akademicki – przeprowadzają Konsulaty RP.
 2. Wyboru kandydatów dokonuje Komisja ds. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na podstawie oceny dokumentacji kandydata przesłanej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie później niż do 5 lipca każdego roku.
 3. Listę kandydatur proponowanych do stypendium Komisja przedkłada Rektorowi do ostatecznej akceptacji, najpóźniej do 10 lipca danego roku.
 4. O przyznaniu stypendium Komisja powiadamia zainteresowanych kandydatów najpóźniej do 15 lipca każdego roku.

Szczegółowe informacje: Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Udostępnij