Dr n. med. Piotr Nikodem Rudziński, stypendysta programu im. prof. Franciszka Walczaka, pierwszym autorem tekstu CT in Transcatheter-delivered Treatment of Valvular Heart Disease w prestiżowym czasopiśmie radiologicznym „Radiology”.

Serce to jeden z najważniejszych narządów naszego ciała, stanowiący centralny punkt układu krwionośnego. To mięsień, który w przeciwieństwie do innych, tworzących nasze ciało, nie ma możliwości odpoczynku. Dlatego tak ważne jest dbanie o serce oraz rozwój tych dziedzin medycyny, które pozwalają pomóc mu, gdy pojawiają się problemy w jego funkcjonowaniu. Kardiolodzy i kardiochirurdzy nieustannie doskonalą swoją wiedzę, również w międzynarodowych zespołach badawczych, by opracowywać skuteczne metody leczenia wad serca.

O małoinwazyjnych metodach leczenia wad zastawkowych serca stanowiących jedno z najpopularniejszych schorzeń kardiologicznych w Polsce, jak również roli technik obrazowania sercowo-naczyniowego i istocie współpracy międzynarodowej w tym obszarze, rozmawialiśmy z dr n. med. Piotrem Nikodemem Rudzińskim z Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, stypendysty programu im. prof. Franciszka Walczaka.  

NAWA: Kiedyś trudno było wyobrazić sobie zabiegi na sercu nie wymagające otwarcia klatki piersiowej i rozcięcia mostka. Dziś rola technik małoinwazyjnych rośnie. Na czym one polegają?

Dr n. med. Piotr Nikodem Rudziński To prawda! Dla przykładu, jeszcze 20 lat temu nie do pomyślenia było wymienić chorą zastawkę aortalną bez operacji kardiochirurgicznej na zatrzymanym sercu w krążeniu pozaustrojowym, teraz możemy już taki zabieg wykonać bez otwierania klatki piersiowej, a pacjent już dwa dni po zabiegu może pójść do domu. Techniki z zakresu kardiologii interwencyjnej stosowane w leczeniu choroby wieńcowej i wad strukturalnych polegają na przedostaniu się do serca poprzez nakłucie tętnicy i/lub żyły obwodowej oraz przeprowadzeniu procedury przy użyciu cewników, prowadników, urządzeń wszczepialnych pod kontrolą radiologiczną, echokardiograficzną, czy przy użyciu metod z zakresu obrazowania wewnątrznaczyniowego. Pacjent zazwyczaj nie wymaga znieczulenia ogólnego i w krótkim czasie po zabiegu jest uruchamiany.

W leczeniu, której grupy pacjentów te techniki stanowią skuteczną alternatywę do operacji?

Jest to wspaniała alternatywa i nie rzadko jest jedyną metodą leczenia chorych zdyskwalifikowanych z konwencjonalnego leczenia operacyjnego ze względu na zbyt duże ryzyko zgonu i powikłań. Są to przeważnie osoby starsze z chorobami współistniejącymi, jak również pacjenci, którzy mieli już w przeszłości wykonaną procedurę kardiochirurgiczną, a ponowne otwarcie klatki piersiowej jest zbyt ryzykowne. Można powiedzieć, że głównym impulsem dla powstania i rozwoju tych metod, była grupa pacjentów, której ze względu na zbyt wysokie ryzyko operacyjne ówczesna medycyna nie miała już nic więcej do zaproponowania poza leczeniem objawowym.

Jaką rolę w przezcewnikowym leczeniu wad serca stanowią techniki obrazowania sercowo-naczyniowego?

Można śmiało powiedzieć, że bez nowoczesnych technik obrazowania przedzabiegowego i okołozabiegowego, wykonywanie procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej byłoby niemożliwe. Dzięki tym metodom możemy szczegółowo zaplanować daną procedurę, dopasować odpowiedni sprzęt oraz dobrać najbardziej właściwą metodę leczenia przezcewnikowego. W trakcie zabiegu, techniki obrazowania wykonywane w czasie rzeczywistym pozwalają na precyzyjne przeprowadzenie zabiegu określając na żywo stosunki anatomiczne, warunki hemodynamiczne i wczesne efekty danej procedury dając możliwość jej korekty i optymalizacji.

 

images medium radiol.210567.va

CT in Transcatheter-delivered Treatment of Valvuar Heart Disease, Piotr Nikodem Rudziński, w “Radiology”.

 

W ramach programu im. prof. Walczaka, odbył Pan staż w MUSC Health w Charleston.  Publikacja w prestiżowym czasopiśmie „Radiology” to jeden z owoców nawiązanej współpracy w trakcie pobytu. Czy mobilność międzynarodowa w obszarze medycyny jest ważna?

Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Radiology” to efekt współpracy międzynarodowej. Powstał dzięki zaangażowaniu specjalistów z USA, Kanady, Niemiec, Austrii oraz Polski. Tylko dzięki integracji doświadczeń międzynarodowych możliwy jest postęp w zakresie medycyny. Programy, takie jak stypendium prof. Walczaka, przyczyniają się często do inicjowania wieloletniej, wieloośrodkowej współpracy. Można zatem śmiało powiedzieć, że mobilność międzynarodowa w obszarze medycyny jest zalążkiem nowych projektów badawczych.

Artykuł dostępny jest tutaj: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.210567

 DSF0518

Dr n. med. Piotr Nikodem Rudziński

 

Dr n. med. Piotr Nikodem Rudziński pracuje w Klinice Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W 2018 r. otrzymał stypendium im. prof. Franciszka Walczaka na realizację stażu w wybranym ośrodku medycznym w USA. Pobyt zrealizował w Medical University of South Carolina w Charleston. Swoje badania prowadził również w Vienna General Hospital w Austrii. 

 „Radiolgy” to prestiżowe czasopismo, którego misją jest publikowanie nowatorskich artykułów badawczych, dotyczących obrazowania w radiologii oraz obrazowania medycznego. To jedno z najlepszych i najpopularniejszych na świecie czasopism branżowych o Impact Factor: 29,146. Wydawane jest regularnie przez Stowarzyszenie Radiologiczne Ameryki Północnej RSNA, skupiające radiologów, fizyków medycznych i innych specjalistów obrazowania medycznego, reprezentujących 31 specjalizacji i 145 państw świata.

Więcej: https://pubs.rsna.org/journal/radiology 

Program im. prof. Franciszka Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA i Ministerstwa Zdrowia. Jego celem  jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru nauk medycznych. Program zapewnia wsparcie mobilności międzynarodowej - wyjazdów do najlepszych ośrodków medycznych w USA na staże trwające od 3 do 6 miesięcy. Dotychczas odbyły się dwie edycja programu, w latach 2019 oraz 2020. Ze stypendium skorzystało 30 naukowców i lekarzy. W pierwszym kwartale 2022 r. otwarty był nabór wniosków do trzeciej edycji programu.

O programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

 

W ramach dwóch dotychczasowych edycji z programu skorzystało 30 polskich lekarzy i naukowców

mapa zmiana logo

 

 

 

Udostępnij