Potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych udziałem w Programie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia  (nabór 2021), zapraszamy do udziału w webinarium na temat aktualnego naboru pt.: „Webinarium informacyjne dla wnioskodawców do Programu SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.”

Spotkanie online z koordynatorem Programu zaplanowano na 14 października 2021 r. w godz. 12:00 -14:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

  • procedury wnioskowania,
  • uprawnionych działań,
  • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
  • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
  • kryteriów oceny wniosków.

Przypominamy, że termin składania wniosków w Programie SPINAKER upływa 30 listopada br. o godz. 15:00:00 (Warszawa).

 

Ramowy program

Webinarium informacyjne dla wnioskodawców
do Programu  SPINAKER  intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia  (nabór 2021)

14 października 2021 r.

start o godz. 12:00

 

12:00

Rozpoczęcie webinarium i przywitanie uczestników

12:05 – 13:30

Informacje o naborze do Programu SPINAKER w 2021 r.

 

Wprowadzenie

Cele Programu

Uprawnieni Wnioskodawcy

Uprawnione działania

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Finansowanie projektu i raportowanie

Harmonogram naboru

Przygotowanie i złożenie wniosku w systemie NAWA

Ocena wniosków

 

13:30 – 14:00

Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi (w formie czatu)

 

Uwaga: Przed webinarium uprzejmie prosimy uczestników o zapoznanie się  z ogłoszeniem o naborze oraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w naborze z roku 2020.

ZAREJESTRUJ SIĘ https://tjclick.clickmeeting.com/775732782/register 

Udostępnij