W kampusie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został zainstalowany nowoczesny system oznakowania. Oznakowania dwujęzyczne (w języku polskim oraz angielskim) można znaleźć na budynkach, w pomieszczeniach, w salach dydaktycznych oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. To jeszcze nie koniec działań! Kolejnym krokiem będzie stworzenie m.in. polsko-angielskiego wirtualnego spaceru po kampusie.

Dwujęzyczne oznakowanie

System dwujęzycznego oznakowania został zainstalowany w budynkach, pomieszczeniach, salach dydaktycznych i ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie kampusu uczelni. Wśród oznakowanych budynków można wyróżnić m.in. Collegium Primum, Collegium Universum, Pałac Branickich, Collegium Integratio, domy studenta, Centrum Symulacji Medycznej, Euroregionalne Centrum Farmacji.

Na elementy budujące system składa się 68 zewnętrznych pylonów i 2 511 wewnętrznych tablic informacyjnych.

Uczelnia w ten sposób wychodzi naprzeciw potrzebom zagranicznych gości, w tym przede wszystkim studentów, ale również naukowców, doktorantów czy pracowników administracyjnych przebywającej na niej w ramach różnego typu wymian lub projektów.

System dwujęzycznego oznakowania, wraz z aplikacją mobilną MyMUB, która wirtualnie ułatwia przemieszczanie się po kampusie, oraz stroną www.umb.edu.pl wyposażoną w dwujęzyczną wyszukiwarkę uczelnianych kontaktów opartą o mapę Google, są działaniami w ramach Strategii Umiędzynarodowienia Uczelni, nadzorowanej przez Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasza Hryszko.

Więcej informacji: https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/23504,Kampus_UMB_zyskal_nowoczesne-_dwujezyczne_oznakowanie

Wirtualny spacer po kampusie

W ramach środków pozyskanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, podjęte zostaną kolejne działania mające na celu zwiększyć komfort zagranicznych gości przebywających na terenie kampusu uczelni. Planowane jest m.in. przygotowanie wirtaualnego spaceru po uczelni w języku angielskim. Wirtualny spacer dostępny będzie w Internecie

 

Działania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wspierane są środków NAWA w ramach programu Welcome to Poland

 

 dsc000061 d 

dsc000091 d

dsc00015 d

dsc000711 d

Zdjęcia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/23504,Kampus_UMB_zyskal_nowoczesne-_dwujezyczne_oznakowanie  

Udostępnij