W piątek 19 lutego, o 12:00 na naszej stronie internetowej została uruchomiona rejestracja na wirtualne targi NAWA w marcu.

Planujemy wydarzenia targowe dla następujących państw/ regionów:

  • 4 marca - Ukraina - 8:00-16:00 PL / 9:00-17:00 GMT+2
  • 11 marca - Ameryka Łacińska - 16:00-20:00 PL/ 9:00-13:00 Mexico City/ 12:00-16:00 Brasilia
  • 18 marca - Grupa Wyszehradzka - 8:00-16:00 
  • 25 marca - Hiszpania - 8:00-16:00

Obowiązuje jedna rejestracja na wszystkie wydarzenia targowe. Instytucje szkolnictwa wyższego zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową NAWA (powyżej) do piątku 26 lutego do 12:00.

Podobnie jak w lutym, dostępnych będzie 50 miejsc dla wystawców. Decyduje kolejność zgłoszeń, z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, pierwszeństwo będzie miało 20 uczelni, które wzięły udział w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Po drugie, w przypadku braków lub istotnej niezgodności materiałów ze specyfikacją zgłoszenie zostanie odrzucone lub stoisko pozostanie niekompletne. Zgłoszenia przesyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy Państwa do zgłoszeń, a przyjętych wystawców także do aktywnej promocji w mediach społecznościowych, m. in. w ramach fanpage NAWA https://www.facebook.com/readystudygopoland/

Udostępnij