Ogłaszamy listę projektów wymiany bilateralnej naukowców, które będą realizowane w latach 2020-2021 przez polskie i ukraińskie instytucje szkolnictwa wyższego.

Zwycięskie projekty wybrała 23 grudnia 2019 r.  Wspólna Komisja ds. współpracy naukowo-technologicznej, w której zasiadają przedstawiciele Polski i Ukrainy. Stronę polską reprezentował m.in. Łukasza Wojdyga, dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a stronę ukraińską dr Yuriy Polyukhovych, wiceminister Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Komisja rekomendowała do finansowania 15 spośród 171 złożonych i poprawnych formalnie projektów. 

Projekty finansowane są w ramach realizacji programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Ukrainą.

Lista projektów

Udostępnij