Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. UWAGA: Zmiany w postanowieniach dotyczących okresu realizacji projektów oraz  kosztów kwalifikowalnych pokrywanych przez stronę polską w porównaniu do naborów z lat ubiegłych (szczegóły w pkt 8 i 9 Zaproszenia do składania wniosków)!

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

Udostępnij