14 czerwca o godz. 11.00 serdecznie zapraszamy koordynatorów i partnerów sieci akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni realizujących Program CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") na webinarium „CEEPUS realizacja i wyzwania w roku akademickim 2022/23”.

Podczas webinarium omówione zostaną poniższe tematy:

  • Prezentacja zadań, form i zasad realizacji programu.
  • Merytoryczne aspekty współpracy (m.in. w zakresie rekrutacji, zbierania danych, raportowania uczestników oraz raportowania procesów w ramach sieci akademickich).
  • Finansowe aspekty współpracy (m.in. w zakresie wypłat stypendiów, refundacji kosztów przejazdu i raportów semestralnych uczelni w ramach umów ramowych) za lata 2021/2022 i 2022/2023.
  • Sprawozdawczość i Baza Danych CEEPUS – konta i funkcjonalności (Mobility, Network, NCO i IRO.

Webinarium zostało zaplanowane na dzień 14 czerwca 2022 r. godzina 11:00.

Zapraszamy do rejestracji:  https://tjclick.clickmeeting.com/ceepus

 

ceepus

Udostępnij