W dniu urodzin Stanisława Ulama odbędzie się webinarium poświęcone programowi Ulam NAWA, do którego trwa nabór wniosków.  

Podczas webinarium 13 kwietnia 2021 roku przedstawione zostaną założenia programu Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) oraz możliwości rozwijania kariery naukowej w Polsce. W webinarium wezmą udział m.in. stypendyści programu.

Obecnie trwa nabór wniosków do programu. Celem programu Ulam NAWA jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Rejestracja

Nabór wniosków w programie Ulam NAWA prowadzony jest do 15 czerwca 2021 r.

Więcej informacji o programie

 

1617474672863

Udostępnij