Ogłoszenie o naborze: Nabor-ekspertow-ogloszenie

Załącznik numer 1 do ogłoszenia - Zarządzenie w sprawie ekspertów: Zarzadzenie-w-sprawie-ekspertow-zewnetrznych-NAWA

Załącznik numer 2 do ogłoszenia - Lista OECD: Lista-OECD-PL

Wzór umowy ramowej z ekspertami: Umowa-ekspert

Załącznik do umowy z ekspertami: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa NAWA

Załącznik do umowy z ekspertami: Zarządzenie w sprawie zasad refundacji i dokumentowania zwrotów kosztów podróży dla członków Rady NAWA, członków PKds.PZJPjO oraz innych osób niebędących pracownikami NAWA

 

Udostępnij