W NAWA funkcjonuje dziesięcioosobowe ciało kolegialne – Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w którego skład wchodzą przedstawiciele środowiska i instytucji publicznych. Rada proponuje kierunki rozwoju Agencji oraz opiniuje plany i sprawozdania z działalności Agencji.

 W skład Rady NAWA wchodzą przedstawiciele: 

  • Prezesa Rady Ministrów
  • ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
  • ministra właściwego ds. nauki
  • ministra własciwego ds. finansów publicznych
  • ministra własciwego ds. gospodarki
  • ministra właściwego do spraw zagranicznych
  • Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  • Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Udostępnij