Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk - przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Przewodniczący Rady NAWA od 30.10.2017 do 21.05.2020

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak – przedstawicielka ministra właściwego do spraw nauki, Zastępczyni Przewodniczącego Rady NAWA od 30.10.2017 do 21.05.2020

Dr hab. Teresa Czerwińska - Minister Finansów, Członek Rady od 30.10.2017 do 07.02.2019

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członek Rady od 30.10.2017 do 22.05.2018

Łukasz Porażyński – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, Członek Rady od 30.10.2017 do 31.01.2018

Izabela Szewczyk – przedstawicielka ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Członek Rady od 07.02.2019 do 21 maja 2020

Adrianna Czarnecka – przedstawicielka Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Członek Rady od 30.10.2017 do 13.08.2019

Udostępnij