Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 01 października 2017 roku Przewodniczący Rady NAWA.

W latach 1994-1997 studiował filozofię oraz teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskiej Akademii Teologicznej i na University of Bristol (UK). Od roku 2000 do 2002 na studiach doktorskich w University of Bristol, a potem w University of Oxford. W 2002 roku obronił doktorat, a w 2015 uzyskał habilitację. W latach 2008-2011 przebywał na stażach podoktorskich w City University of New York oraz Universite de Geneve. Od 2002 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UJ. Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ oraz koordynator Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme.

Opublikował kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów (m.in. Granice pojęciowe metafizyki (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dwa wydania), Knowledge, Action, Pluralism. Contemporary Perspectives in Philosophy of Religion (z Januszem Salamonem), Przewodnik po metafizyce. Redaktor naukowy serii "Przewodniki po filozofii" (Kraków: WAM). Redaktor naczelny anglojęzycznego pisma Polish Journal of Philosophy, zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Filozoficznego. Członek zarządów towarzystw naukowych: Central European Society for Philosophy of Religion, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz członek i tutor w ramach Collegium Invisibile oraz Akademii Artes Liberales. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym między innymi Funduszu im. Stanisława Estreichera UJ, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego UJ, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Tygodnika "Polityka".

Udostępnij