Dr hab. Janusz Bień, prof. KUL - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w specjalności językoznawstwo romańskie (2013), kierownik Katedry Językoznawstwa Romańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, profesor nadzwyczajny  KUL, dyrektor Instytutu Językoznawstwa (2019-20), członek Senatu KUL (2019-), członek uczelnianej komisji ds. grantów międzynarodowych, współorganizator kierunków studiów: filologia romańska oraz hispanistyka, członek Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii KUL (2013-2018).

Stypendysta Rządu Francuskiego (Université Paris-Sorbonne, Paris IV, 2001), beneficjent stypendium badawczego w Katholieke Universiteit Leuven (2002). Liczne pobyty naukowe i dydaktyczne na uniwersytetach hiszpańskich: Universidad de la Rioja (Logroño), Universidad de Navarra (Pampeluna), Universidad de Murcia. Współzałożyciel oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Hiszpańsko-Polskiego (2006-2016), członek towarzystw naukowych: Asociación  para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, w którym zasiada w kapitule ds. nagród za wybitne publikacje.

Redaktor czasopisma naukowego Roczniki Humanistyczne (t. 5 neofilologia, t. 6 językoznawstwo), członek rad naukowych czasopism Cuadernos de Investigación Filológica (Universidad de la Rioja), Studia Iberystyczne (Uniwersytet Jagielloński) oraz Studia Polonijne (KUL). Autor 2 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach a także redaktor kilku publikacji zbiorowych z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego i romańskiego. Prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Recenzent w postępowaniach habilitacyjnych oraz doktorskich, promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych  (filologia romańska KUL, filologia iberyjska WSSP), w tym jednej rozprawy doktorskiej.

W 2021 roku, odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Udostępnij