1. Uchwała nr 1/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 października 2017 roku w sprawie umocowania dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka, Przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do jej reprezentowania
  2. Uchwała nr 2/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zarysu strategii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2018 – 2025
  3. Uchwała nr 3/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia  Harmonogramu ogłaszania naborów do programów wraz z planowanym źródłem ich finansowania
  4. Uchwała nr 4/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Koncepcji programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  5. Uchwała nr 5/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu rocznego planu działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018

Udostępnij