Od 2018 roku NAWA odpowiedzialna jest za promocję polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Zadanie to realizuje m.in. poprzez organizację polskich stoisk narodowych pod szyldem kampanii „Ready, Study, Go! POLAND / Research & Go! POLAND” na największych, najbardziej prestiżowych konferencjach i targach edukacyjnych na świecie. W realizacji kampanii RSG! Poland, NAWA zakłada bliską współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych (w tym z polskimi placówkami dyplomatycznymi) oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich inicjując wspólne działania, wspomagając placówki dyplomatyczne w organizacji polskiego stoiska podczas targów edukacyjnych, udzielając informacji oraz przekazując odpowiednie materiały promocyjne.

Plan promocji polskiego szkolnictwa wyższego zakłada również wsparcie merytoryczne instytucji biorących udział w targach poprzez organizację warsztatów, szkoleń i spotkań z lokalnymi liderami opinii oraz przedstawicielami władz. Działania te mają na celu wspieranie polskich uczelni  w docieraniu z ofertą do wybranych rynków edukacyjnych.

Udostępnij