Strona armeńska przyznaje stronie polskiej rocznie w sumie 18 miesięcy na staże naukowo-badawcze, trwające od jednego do dziewięciu miesięcy.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Uwaga: wyjazdy dojdą do skutku pod warunkiem podpisania nowego Programu Wykonawczego pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji

Zobacz: O Programie

Udostępnij