Strona białoruska przyjmie 10 studentów, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub  studiów drugiego stopnia i doktorantów na pięciomiesięczne staże; w przypadku mniejszej liczby kandydatów okres stażu może ulec zwiększeniu, ale nie dłużej niż do 10 miesięcy

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Zobacz:  O Programie

Udostępnij