Strona armeńska przyznaje:

-  18 miesięcy na staże naukowo-badawcze, trwające od jednego do dziewięciu miesięcy.

Stypendium wypłaca strona polska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz:  O Programie

Udostępnij