Chińska Republika Ludowa przyjmie:

- 40 stypendystów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na roczne studia lub staże naukowe, głównie w zakresie nauki języka chińskiego.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Kandydaci nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni chińskiej.

Zobacz:  O Programie

Udostępnij