Strona macedońska przyjmie:

1) 4 studentów na studia semestralne lub staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 12 miesięcy)

2) 4 studentów filologii macedońskiej na letnie kursy językowe

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona macedońska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Udostępnij