Strona mongolska przyjmie w sumie do 16 osób:

  • studentów polskich szkół wyższych na studia semestralne w zakresie języka mongolskiego lub staże naukowe
  • nauczycieli akademickich polskich szkół wyższych na staże naukowe

na łączny okres do 64 miesięcy.

Stypendium wypłaca strona polska

 

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Udostępnij