Strona rumuńska przyjmie:

  • studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne - w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy
  • 10 studentów filologii rumuńskiej oraz specjalistów w zakresie języka rumuńskiego na miesięczne kursy językowe

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona rumuńska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019  r.

Zobacz: O Programie

Udostępnij