Strona wietnamska oferuje przyjęcie do 20 osób rocznie (studentów, uczestników studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych) na staże naukowe, trwające do 10 miesięcy.

Stypendia wypłaca strona polska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Udostępnij