Strona serbska oferuje:

  1)  stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 m-cy (w łącznym limicie do 32 miesięcy)

 2)   stypendia na studia jednosemestralne dla studentów slawistyki (10 miejsc)

  3)  stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc)

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona serbska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Udostępnij