Doświadczenie międzynarodowe zdobyte w okresie studiów to kapitał na całe życie – zawodowe, akademickie i społeczne. Dlatego też NAWA pragnie wzmacniać mobilność zagraniczną polskich studentów, prowadząc programy do nich skierowane. Obecnie wyjazdy zagraniczne możliwe są w ramach programu CEEPUS (Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej) oraz w ramach współpracy dwustronnej (umów bilateralnych) Polski z innymi krajami.

Udostępnij