Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza, iż został rozstrzygnięty nabór do Programu stypendialnego im. dla Polonii im. gen. Władysława  Andersa - studia II stopnia (nabór nr 4/2020 z dnia 16.01.2020).

Lista osób zakwalifikowanych do Programu 

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o rezultatach drogą elektroniczną przez system informatyczny NAWA.

Przypominamy, że osoby zamierzające podjąć studia od roku akademickiego 2020/2021 zobligowane są dopełnić wymaganych warunków rekrutacji na wybranych uczelniach.

Udostępnij