Przyznano stypendia im. Stefana Banacha, będące wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W tegorocznej edycji spośród blisko 2000 zgłoszeń przyznano wsparcie finansowe dla 260 osób z prawie 30 krajów. Największą liczbę w tym gronie stanowią przedstawiciele Etiopii (21 osób), Nigerii (20 osób), Ukrainy (19 osób) i Azerbejdżanu (16 osób). Poza tym wśród stypendystów znaleźli się także studenci m.in. z Albanii, Białorusi, Brazylii, Jordanii, Kazachstanu, Kenii czy Wietnamu.

Udostępnij