International Database on Higher Education Entry Qualifications (qENTRY+)

NAWA uczestniczy w projekcie qENTRY+ , koordynowanym przez włoski ośrodek uznawalności CIMEA. Partnerami w projekcie są również ośrodki ENIC-NARIC z Belgii (Flandrii), Bułgarii i Holandii.

Projekt trwa od września 2020 r. do sierpnia 2022. Koncentruje się na kwalifikacjach , które uprawniają do wstępu na studia wyższe w systemach edukacji poszczególnych państw.

Cele projektu:

- poszerzenie i uzupełnienie zasobów bazy Q-ENTRY Database, zawierającej informacje o świadectwach i innych dokumentach uprawniających do podjęcia studiów;

- wspieranie automatycznej uznawalności takich dokumentów poprzez promowanie narzędzi do ich oceny w rekrutacji (w tym samej bazy Q-ENTRY).

Przewidziane w projekcie działania obejmują zbadanie potrzeb uczelni z państw partnerskich oraz opracowanie i udostepnienie raportu ze wskazówkami i przykładami dobrych praktyk.

Informacje o projekcie na stronie CIMEA (w języku angielskim).

Realizacja projektu finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej.

 

logosbeneficaireserasmusleft pl 0

Udostępnij