Ta część strony poświęcona jest kwestom związanym z działalnością polskich uczelni.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu po prawej stronie pojawią się informacje na temat zasad przyjmowania na studia, zatrudniania nauczycieli akademickich, procedury nostryfikacji zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych (w tym postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziome uchodźców), nostryfikacji zagranicznych stopni naukowych oraz otwierania przewodów doktorskich i wszczynania postępowań habilitacyjnych.

Udostępnij