Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą może być uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze nostryfikacji.

 WAŻNE

Uzyskane za granicą dyplomy nie mogą zostać w Polsce uznane, jeśli:

1)     instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:

a)     nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;

b)     nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

2)     program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Podstawa prawna:

  • art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Jeśli potrzebujesz pisemnego potwierdzenia uznania Twojego zagranicznego dyplomu w Polsce możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie informacji.

Informacji na temat zasad uznawania w Polsce zagranicznych świadectw szkolnych udziela Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: 22 34 74 312,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Udostępnij