Sposób uznania zagranicznego dyplomu w celu podjęcia pracy w Polsce, zależy w głównej mierze od tego, w jakim kraju został on uzyskany, jak również od tego, czy zawód, który zamierzasz wykonywać, jest w Polsce zawodem regulowanym. Wybierając odpowiednią pozycję z menu po prawej stronie uzyskasz szczegółowe informacje na temat sposobu uznawania dyplomów z poszczególnych państw, dowiesz się czym są zawody regulowane i jak uznać kwalifikacje do ich wykonywania, a także poznasz zasady zatrudniania na polskich uczelniach osób, które wykształcenie uzyskały za granicą.

Udostępnij