Wyjazdy dojdą do skutku, pod warunkiem przekazania oferty przez stronę serbską:

  • stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 m-cy (w łącznym limicie do 32 miesięcy)
  • stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc)

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona serbska.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Zobacz: O Programie

Udostępnij