Informacja dla beneficjentów dotycząca kwalifikowalności kosztów testów na COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrektor NAWA został rozszerzony katalog kosztów uprawnionych do finansowania w kategorii kosztów podróży.  W zmienionym zaproszeniu do składania wniosków został wprowadzony następujący zapis: „Koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, a także koszty testów pod kątem obecności wirusa odpowiedzialnego za COVID-19 w związku z podróżą służbową odbywaną w ramach realizowanego projektu.”

Rozszerzenie kategorii kosztów podróży uznawanych za kwalifikowane dotyczy konkursów na wspólne projekty badawcze ogłoszonych w 2021 r. oraz konkursów dotyczących bilateralnej wymiany naukowców rozstrzygniętych w latach 2018 - 2020.

Zespół NAWA

Informacja dla Beneficjentów dotycząca składania raportów rocznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów w ramach wymiany bilateralnej naukowców należy składać wyłącznie w Systemie NAWA. Formularz raportu zostanie udostępniony w najbliższych dniach. Prosimy o jego uzupełnienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od koordynatora programu.

Zespół NAWA

 

Wzor-umowy-wymiana-bilateralna

Wzór umowy dla beneficjentów wymiany bilateralnej (począwszy od naborów ogłoszonych w 2020 roku)

Bilateralne-zalacznik-do-umowy-wzor-raportu

Załącznik do umowy - dane osobowe

Wzór pełnomocnictwa do złożenia raportu

Udostępnij