Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą.

Nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r., godz. 15.00.

Zaproszenie do składania wniosków PL-UA 2019

Wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku

Informacja o naborze wniosków w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy jest dostępna tutaj

 

Nabór zakończony 

Lista projektów finansowanych

Udostępnij