21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to obchodzone jest na całym świecie już po raz 21.

 

NAWA Dzien Jezyka Ojczystego FB v2 1

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o bogactwie różnorodności językowej i podkreśla jego wartość dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości. Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej. Po raz pierwszy dzień ten obchodzony był w 2000 roku. 

 

Działalność NAWA wpisuje się w ideały promowane w tym dniu, m.in. przez programy dedykowane studentom i naukowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą.

 

NAWA Dzien Jezyka Ojczystego FB v2 2

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zapraszamy do wysłuchania audycji Polskiego Radia z cyklu „Z językiem polskim w świat”, poświęconej programowi stypendialnemu NAWA dla studentów i naukowców - POLONISTA.

Zapraszamy także do wysłuchania pozostałych audycji z cyklu „Z językiem polskim w świat”.

Więcej o święcie języka ojczystego na stronie UNESCO 

Udostępnij