NAWA informuje, że nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium został wydłużony do dnia 25 lipca 2019 r. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

- uczelnie,

- instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

- instytuty badawcze,

-instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.

Nabór wniosków trwa do 25 lipca 2019 r., do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się w zakładce Wymiana bilateralna.

Złóż aplikację do programu. 

 

© Evgeny - stock.adobe.com

Udostępnij