Wymiana bilateralna - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wymiana bilateralna naukowców

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 25.07.2018 do godziny 15.00

Polonium_zaproszenie-do-skladania-wnioskow-przedluzenie-naboru.docx302.07 KB

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków od 16.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków300.57 KB

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii – nabór wniosków od 17.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie-do-skladania-wnioskow.docx302.63 KB

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków314.29 KB

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką – nabór wniosków od 2.05.2018 do 2.07.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie do składania wniosków.docx309.43 KB

Wzór wniosku211.5 KB

Opis-planowanych-dzialan-zalacznik-2.4-do-wniosku-Polska-Slowacja.doc345 KB

Opis-planowanych-dzialan-zalacznik-2.4-do-wniosku-pozostale_kraje.doc349 KB

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską – nabór wniosków od 14.06.2018 do 01.08.2018 do godziny 15.00

Zaproszenie-do-skladania-wnioskow.docx301.58 KB

Opis-planowanych-dzialan-zalacznik-2.4-do-wniosku-pozostale-kraje.doc

Udostępnij

Menu