EQUAL - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

EQUAL

European Qualifications – Refugees and Recognition (EQUAL)

Od 4 maja 2023 r. NAWA, wspólnie z ośrodkami ds. uznawalności wykształcenia z Grecji, Holandii, Litwy, Norwegii, Rumunii, Włoch, uczestniczy w projekcie European Qualifications – Refugees and Recognition (EQUAL)W projekcie uczestniczą również uczelnie z Grecji, Holandii oraz Włoch, posiadające doświadczenie w obszarze uznawalności wykształcenia uchodźców.

Czas przewidziany na realizację projektu to 2 lata (01.02.2023 – 31.01.2025).

Koordynatorem projektu jest norweski ośrodek ENIC-NARIC - Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir).

Celem projektu jest stworzenie  - we współpracy z partnerami projektu oraz uczelniami – narzędzi oraz zaproponowanie rozwiązań prawnych ułatwiających uznanie wykształcenia osób, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą przełożyć dokumentów potwierdzających ukończone wykształcenie.

Projekt ma się przyczynić do bardziej efektywnej realizacji Konwencji Lizbońskiej, w szczególności art. VII dot. uznawalności wykształcenia uchodźców.

Działania zrealizowane w ramach projektu EQUAL:

-  spotkanie inicjujące projekt EQUAL, zorganizowane w dniach 4-5 maja 2023 r. w siedzibie HK-dir;

- badanie ankietowe dot. uznawalności wykształcenia uchodźców oraz innych osób, które z przyczyn od siebie niezależnych, nie mogą przedłożyć w procesie rekrutacji dokumentów potwierdzających ukończone wykształcenie (wkład NAWA oparty był o 40 odpowiedzi polskich uczelni oraz odpowiedź Kuratorium Oświaty w Warszawie, wskazanego w ustawie o systemie oświaty jako właściwego w kwestii uznawalności wykształcenia średniego uchodźców);

- przygotowanie krajowego raportu na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.     

Planowane działania w ramach projektu EQUAL:

- przygotowanie programu szkolenia dla ośrodków NARIC w Polsce, Litwie i Rumunii – 7 spotkań online + ostatnie spotkanie w Warszawie;

- przygotowanie platformy e-learningowej, zawierającej materiały szkoleniowe, raporty i inne przydatne informacje nt. uznawalności wykształcenia uchodźców;

- analiza krajowych procedur uznawalności wykształcenia uchodźców oraz osób nieposiadających kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykształcenia, wskazanie słabych punktów w istniejących procedurach oraz rekomendacja zmian w regulacjach prawnych w Polsce, Litwie i Rumunii – przygotowanie White Paper;

- webinarium dla uczelni w Polsce, Litwie i Rumunii nt. uznawalności wykształcenia uchodźców;

-  trzy spotkania robocze konsorcjum projektu. Konferencja podsumowująca projekt EQUAL oraz ostatnie spotkanie konsorcjum odbędzie się w Brukseli.

Informacje o projekcie na stronie Erasmus+  (w języku angielskim).

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ KA3: Support to policy reforms.

Co-funded by the European Union.jpg

Udostępnij