Otwieranie przewodów doktorskich i wszczynanie postępowań habilitacyjnych - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ubieganie się o nadanie stopnia doktora

 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej prowadzącej do uzyskania stopnia doktora odbywa się w trybie kształcenia doktorantów lub w trybie eksternistycznym.

Podstawa prawna: art. 197 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej, prowadzonej przez uczelnię akademicką, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach.

Podstawa prawna: art. 198.1. i 3. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O przyjęcie do szkoły doktorskiej lub kształcenie w trybie eksternistycznym może się ubiegać osoba, posiadająca tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Podstawa prawna: art. 200.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O przyjęcie do szkoły doktorskiej lub kształcenie w trybie eksternistycznym może się ubiegać osoba, posiadająca zagraniczny dyplom, który:

  • uprawnia do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania lub
  • uznany został za równoważny z jego polskim odpowiednikiem na podstawie umów międzynarodowych lub
  • uznany został za równoważny z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi systemów edukacji poszczególnych państw, gdzie również znajdują się informacje na temat możliwości uznania konkretnych dyplomów.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, można skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.

Podstawa prawna:

  • art. 326.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).
  • umowy międzynarodowe,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

Ubieganie się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadza podmiot habilitujący, tj. uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+.

Podstawa prawna: art. 220.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O wszczęcie postępowania habilitacyjnego może się ubiegać osoba, posiadająca stopień doktora.

Podstawa prawna: art. 219.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O wszczęcie postępowania habilitacyjnego może się ubiegać osoba, posiadająca zagraniczny stopień naukowy, który:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi systemów edukacji poszczególnych państw, gdzie również znajdują się informacje na temat możliwości uznania konkretnych dyplomów.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, można skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.

Podstawa prawna:

  • umowy międzynarodowe,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1168),
  • art. 328.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Udostępnij